Terug naar overzicht
± 0 min

Waarschuwing voor arts die niet in whiplash gelooft

Trouw, 15 december 2005

Het medisch tuchtcollege in Amsterdam heeft een adviserend arts van een schadeverzekeraar gewaarschuwd omdat de man zich laatdunkend had uitgelaten over een whiplashpatiënte.

De arts, medisch adviseur voor London Verzekeringen in Amsterdam, deed de nekklachten van de vrouw af als een 'pseudo-diagnose' whiplash. Haar problemen waren volgens hem niet meer dan de nasleep van 'een poos spierpijn'. Dat de vrouw last had, kwam volgens de arts ook door haar drukke baan als verpleegkundige. Ze zou zich haar ziekte hebben ingebeeld. De arts staat er om bekend dat hij niet in whiplash gelooft.

De adviserend arts schreef de verzekeraar dat het 'potentieel gevaarlijk' was om de vrouw kosten voor huishoudelijke hulp te vergoeden, omdat zij zich dan 'ten onrechte zou fixeren op vermeende whiplashklachten'. Ook het vergoeden van hulpmiddelen (zoals een aangepaste auto, bureaustoel, bed, of de aanschaf van een spraakgestuurde computer) zou de vrouw 'ten onrechte in de rol van invalide drukken', aldus het advies van de arts.

Volgens hem komen de klachten van de vrouw 'algemeen voor in de bevolking'. De arts had bij zijn advies niet de beschikking over het medische dossier van de vrouw en had haar evenmin gesproken. Niettemin oordeelde hij dat haar klachten veroorzaakt konden zijn door 'maatschappelijke overbelasting'.

Een neuroloog kwam in 2003 na een onderzoek tot de slotsom dat de vrouw wel een whiplash-syndroom had, maar de adviseur bestreed ook deze diagnose. Volgens hem had de neuroloog de richtlijnen voor whiplash van zijn eigen beroepsvereniging terzijde geschoven.

Het tuchtcollege vond dat de patiënte terecht klaagde over de arts. Het oordeel: ,,Hij heeft in zijn advies niet alleen zijn mening gegeven over de gezondheidstoestand van klaagster, maar hij heeft zijn advies doorspekt met opmerkingen van algemene aard en strekking over de diagnose whiplash en de behandeling daarvan." Volgens het tuchtcollege heeft de medisch adviseur in strijd gehandeld met de beroepscode voor geneeskundig adviseurs.