Terug naar overzicht
± min

Werkgever moet na overlijden slachtoffer ook vakantiedagen betalen!

Via vele mediaberichten viel vandaag te lezen dat resterende vakantiedagen van een overleden werknemer behoren tot de erfenis. Dit werd besloten door de kantonrechter te Heerenveen. Nabestaanden hebben namelijk recht op uitbetaling van de nog niet gebruikte vakantiedagen van de overleden werknemer. Werkgevers die dit weigeren handelen in strijd met de wet.

Het geschil werd aanhangig gemaakt door een echtgenote van een overleden man tegen de ex-werkgever. Zij eiste dat de zeven weken aan vakantiedagen die niet waren opgenomen, moesten worden uitbetaald door de ex-werkgever. Het zou in deze gaan om een bedrag van € 3.467,00 bruto loon. De werkgever weigerde dit te doen. Diens advocaat gaf aan dat de vakantiedagen persoonlijk zijn en niet overdraagbaar zijn. Daarnaast vond de werkgever, c.q. diens advocaat dat de vakantiedagen moesten worden gezien als een zogenaamde 'tegenprestatie' voor het geleverde werk. Daar zou bij de erfgenamen geen sprake van zijn.

De rechter bleek het met de nabestaande eens te zijn. Er bestaat als het ware een recht op uitbetaling van overgebleven vakantiedagen zodra een arbeidsovereenkomst eindigt. Hier was in onderhavige casus sprake van. De wijze waarop het contract eindigt is hierbij niet relevant. De aanspraak gaat derhalve over op de erfgenamen.

In het licht van bovenstaand vonnis is het ook voor letselschade specialisten belangrijk bij een overlijdensschade er rekening mee te houden dat de werkgever aan haar verplichtingen voldoet. Dit zelfde geldt ook als een werknemer voorafgaande aan het moment van overlijden nog lang ziek is. Het opbouwen van vakantiedagen gaat immers bij ziekte ook gewoon door. Deze vakantiedagen zal een werkgever dan ook bij overlijden moeten voldoen. (red.)

Hetzelfde artikel is ook te lezen op www.letselschade.nl