Terug naar overzicht
± min

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW (verjaring van de rechtsvordering tegen de verzekeraar)

Verkeersrecht, 24-03-2008.

De minister heeft de gelegenheid van het wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade te baat genomen om een artikel te wijzigen dat met de deelgeschilprocedure op zichzelf weinig te maken heeft, te weten de bepaling die de verjaring van de rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van uitkering regelt. Het betreft artikel 7:942 BW.