Terug naar overzicht
± min

Whiplash en Behandelaars Reguliere Geneeskunde

St.Whiplashdebaas - 26-08-2009.

Neuroloog
De neuroloog is een deskundige in de lichamelijke ziekten van het zenuwstelsel. Hij kan verschillende onderzoeken doen om aanwijzingen voor whiplash in het zenuwstelsel te vinden of uit te sluiten.

Zenuwarts
De zenuwarts is een deskundige in de lichamelijke en psychische
ziekten van het zenuwstelsel. Meestal behandelen zij geen whiplashpatiënten, maar voeren ze medische eindexpertises uit. Zij kunnen bij whiplash psychische en lichamelijke oorzaken en gevolgen uit elkaar halen.

Neuropsycholoog
De neuropsycholoog houdt zich bezig met de relatie tussen de werking
van de hersenen en het gedrag, en omgekeerd. Bij whiplash analyseert
de neuropsycholoog of een verandering in het gedrag in verband kan
worden gebracht met een verandering in de hersenen.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut behandelt vooral aandoeningen die beperkingen geven aan het bewegingsapparaat. Het doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van beperkingen. Enkele mogelijkheden: oefentherapie, massage, koude/warmtetherapie. In de praktijk komen de meeste whiplashpatiënten vooral in de acute fase bij
een fysiotherapeut.

Ergotherapeut
te functioneren in hun dagelijks leven. De ergotherapeut geeft inzicht in en traint hoe activiteiten het beste uitgevoerd kunnen worden en in welke volgorde op een dag / week.

Orthopeed
Een orthopeed is een deskundige in de aandoeningen van het skelet,
spieren en gewrichten (het steun- en bewegingsapparaat) Meestal
komen whiplashpatiënten pas bij een orthopeed als er duidelijke
afwijkingen zijn aan de wervels.

KNO arts
De KNO (keel-, neus- en oor) arts is deskundig in de aandoeningen
van de keel, de neus, het oor en de evenwichtorganen. Vooral whiplashpatiënten waarbij evenwichtstoornissen en/of oorsuizing op de voorgrond staan bezoeken deze arts. KNO artsen schrijven ook wel eens medicijnen tegen evenwichtstoornissen voor, het resultaat is wisselend. Een kleine groep whiplashpatiënten komt bij de KNO arts omdat ze na het ongeval gehoorverlies ontwikkelen.

Anesthesist
De anesthesist is een deskundige op het gebied van de pijnbestrijding en narcose. Bepaalde zenuwbanen kunnen definitief worden uitgeschakeld. Het risico bij deze behandeling is dat te veel zenuwbanen worden uitgeschakeld en er blijvend verlies van gevoel en kracht optreedt in bepaalde lichaamsdelen.

Oogarts
Er is een groep whiplashpatiënten die last heeft van wazig zien, die het beeld niet voldoende scherp kunnen stellen. De oogarts kan dan een prismabril aanmeten, waardoor het gehele blikveld zonder haperingen gelijk blijft. De oogarts kan de prismabril ook laten aanmeten door een optometrist, die hierin gespecialiseerd is.

enz..................