Terug naar overzicht
± 0 min

Whiplash klachten wèl aangenomen door rechtbank! Verzekeraar moet betalen. Beperkingen vaststellen door verzekeringsgeneeskundige.

Op 25 oktober jongstleden heeft de rechtbank te Zutphen een wederom vernietigend oordeel geveld in een deelgeschilprocedure welke betrekking had op een whiplash slachtoffer. De verzekeraar Allsecur (onderdeel van Allianz Verzekeringen) vond dat de whiplash klachten ingebeeld waren en dat er geen causale relatie meer bestond tussen de geuite whiplash klachten en het ongeval. Allianz ligt als verzekeraar vaker dwars, daar waar het gaat om acceptatie en erkenning van klachten van whiplash slachtoffers.

Feiten
In het jaar 2006 liep een beveiligingsbeambte als gevolg van een ongeval een whiplash op. Vele behandelingen volgden en uiteindelijk werd een neurologische expertise verricht om de toekomstschade te zijner tijd te kunnen bepalen. Zoals bekend is, kunnen neurologen, vanwege de wijzigingen in haar richtlijnen, geen beperkingen meer duiden als ongevalsgevolg.  Zo werd ook in deze zaak door de neuroloog, zoals ook verwacht, aangegeven dat geen afwijkingen konden worden vastgesteld en dat geen psychiatrisch ziektebeeld bestond. De verzekeraar Allianz dacht hiermee dus klaar te zijn en wees het whiplash slachtoffer wederom het spreekwoordelijke bos in.

Deelgeschil
De rechter van de rechtbank Zutphen oordeelde geheel tegen de stelling van Allianz in en maakte korte metten met haar uitgangspunten. Zij oordeelde dat uitgegaan moet worden van de gestelde klachten, nu deze aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven zijn. Dit alles bezien in het licht van het arrest van de Hoge Raad; HR 8 juni 2001 (NJ 2001,433).  De geuite klachten van het whiplash slachtoffer passen geheel in het patroon van de klachten na een verkeersongeval . Voorts, zo gaf de rechter aan, is er geen alternatieve verklaring voor de klachten, nu uit de medische informatie niet blijkt dat het slachtoffer al voor het ongeval bekend was met soortgelijke (whiplash) klachten. Derhalve  dient ervan te worden uitgegaan dat de klachten door het ongeval zijn ontstaan. Het feit dat sprake is van substraatloze klachten, betekent niet dat de door het slachtoffer genoemde beperkingen niet kunnen worden aangenomen. Ook substraatloze/subjectieve klachten kunnen tot relevante beperkingen leiden, mits plausibel is dat van beperkingen sprake is. Nu neuroloog o.g.v. de NVvN-richtlijnen niet tot beperkingen kan concluderen en ook de psychiater daaraan niet is toegekomen, dienen de beperkingen door een andere deskundige te worden vastgesteld, waarbij een verzekeringsgeneeskundige het meest voor de hand ligt.

Zie hieronder het gehele vonnis:
Vonnis Rb Zutphen 25.10.2012 LJN BY1386