Terug naar overzicht
± 0 min

Whiplash letsel!? Je zult het maar hebben in deze tijd...!

Je hoeft geen nieuwsrubriek te bekijken op internet of een krant open te slaan, of er staan wel weer berichten in hoe zorgelijk het gesteld is met onze economie op dit moment. Het aantal banen loopt terug en in het verlengde hiervan neemt de werkloosheid ook toe. Gelukkig lijkt daar momenteel een kleine kentering in te bespeuren.

Wij hebben op whiplash.nl al eerder een artikel geplaatst waarbij wij de situatie belichtten van whiplash slachtoffers die gereïntegreerd moesten worden en steeds moeilijker aan een baan konden komen. Dit baart niet alleen verzekeraars en arebeidsdeskundigen en reïntegratiedeskundigen kopzorgen, maar niet in de laatste plaats heel veel whiplash slachtoffers.

Wij krijgen bij onze LetselHelpdesk regelmatig vragen binnen hoe men als whiplash slachtoffer nu moet handelen. Veel van deze mensen zijn arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval en velen hebben als gevolg van die arbeidsongeschiktheid hun baan verloren. Zij moeten, na enig herstel, weer proberen, desnoods met ondersteuning van een omscholingstraject, weer proberen terug te komen in het arbeidsproces. Dat dat voor heel veel whiplash slachtoffers een uitermate zware opgave is, behoeft geen betoog.

Wat veel whiplash slachtoffers snel over het hoofd zien, is dat zodra zij weer eindelijk een leuke werkplek hebben gevonden, zij deze vasthouden met beide handen en dan eigenlijk vaak 'te makkelijk' akkoord gaan met een definitieve regeling van hun schade met een aansprakelijke verzekeraar. Zo vergeet men vaak te kijken naar secundaire arbeidsvoorwaarden die men voorheen had, zoals bijvoorbeeld een 13e maandsalaris of een premievrije pensioenregeling. Met name de pensioenschade die kan ontstaan, kan gigantisch zijn.

Ons advies luidt daarom: Laat altijd uw toekomstschade berekenen en doe dit niet op een spreekwoordelijk sigarenkistje. Mocht dat willen, dan zijn daar geen kosten aan verbonden; immers de aansprakelijke partij moet ook de berekeningskosten voldoen. Wij kennen inmiddels de specialisten op dit vakgebied. Bel ons gratis op 0800-0112 en wij helpen u graag verder met raad en desnoods met daad.