Terug naar overzicht
± 0 min

Whiplash (letsel) Wikipedia

Een whiplash of zweepslagtrauma (ICD-10 S13.4) is een verondersteld lichamelijk letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het lichaam voor- of achteruit beweegt terwijl het hoofd niet wordt gesteund. Het grootste risico op een whiplash loopt men wanneer men in de auto van achteren wordt aangereden. Hierdoor wordt de nek overbelast. Omdat de spieren en pezen in de nek sterk zijn, is er niets echt kapot. Vaak is er wel sprake van een kneuzing. 95% van de mensen herstelt op korte termijn.

De gevolgen van een whiplash zijn vaak voor de buitenstaander niet te zien en voor een arts moeilijk of niet vast te stellen, terwijl de patiënt er kortere of langere tijd last van kan hebben.

Lichamelijke symptomen kunnen zijn:

Pijn in hoofd en nek
Stijfheid in de nek
Andere (aspecifieke) symptomen kunnen zijn:

ernstige problemen met de concentratie
stemmingswisselingen
vermoeidheid
tintelen in de vingers
oorsuizingen
Herstel van een whiplash kan een langzaam proces zijn, maar is bijna altijd volledig. De helft van de mensen met een whiplash is binnen 6 weken weer aan het werk, na een jaar is bijna iedereen weer zover. Behandeling met een nekkraag is niet effectief en mogelijk herstelbelemmerend.

Mogelijke behandelingen als kraken door een chiropractor fysiotherapie en oefentherapie zijn onvoldoende op effectiviteit onderzocht. De mate van herstel is meestal niet enkel van lichamelijke factoren afhankelijk, maar kan ook gerelateerd zijn aan een verminderde psychische belastbaarheid door onder meer letselschadeprocedures, stemmingsstoornissen of reeds voor het ongeval aanwezige stressfactoren en een adequate pijncoping.