Terug naar overzicht
± 0 min

Whiplash slachtoffers kunnen worden achterhaald bij opname in het electronisch patiëntendossier!

Wij berichtten al eerder over de perikelen rondom het opzetten van het electronisch patiëntendossier. Het instituut Nivel verzamelt alle gegevens voor de patiëntendossiers in Nederland. Zij worden hierbij gesubsidieerd door de overheid. Het zogenaamde pijnpunt zit hem in de combinatie van gegevens (zoals de postcode) die verzameld worden waardoor een patiënt / whiplash slachtoffer te herleiden is.

De informatie die verzameld wordt, betreft informatie uit consulten (n.a.v. het opgelopen letsel) en dossiers omtrent het medicijngebruik. Daarnaast wordt ook inzicht verkregen in zogenaamde 'contra-informatie'. In dit deel van het patiëntendossier staan bijvoorbeeld gegevens over een sexuele geaardheid of buitenechtelijke verhoudingen; dit bijvoorbeeld in verband met sexueel overdraagbare ziekten.

Met de gegevens zoals de geboortedatum, het geslacht en de postcode en door deze gegevens te leggen naast gegevens van marketingbureaus, kan in zo'n 80% van de gevallen een patiënt of whiplash slachtoffer worden 'achterhaald'. Dit is de overtuigende mening van Dr. M. Koot van de Universiteit van Amsterdam; hij is in 2012 op dit onderwerp gepromoveerd.

Nivel hanteert een zogenaamde EPD-scan (Eletronisch Patiënten Dossier) bij huisartsen. Huisartsen die niet mee doen lopen een subsidie mis van € 0,80 per patiënt. Huisartsen is ook gevraagd juist patiënten te vragen mee te werken aan de opname in het EPD.

Ons inziens (red.) is het principe van een EPD niet onverstandig. Stelt u zich een voor dat u hartpatiënt bent en u loopt bij een verkeersongeval hersenletsel en een whiplash letsel op. U wordt met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en bent op dat moment niet aanspreekbaar. In uw papieren vinden ze wel de gegevens wie u bent, maar uiteraard niet welke medicatie u gebruikt. Bij behandeling of een spoedoperatie is het dan wel nuttig om te weten welke medicatie u gebruikt of wie uw huisarts is; dit om complictaies te voorkomen. Alleen al om complicaties te voorkomen zou het raadzaam zijn als gegevens centraal worden opgeslagen en vanuit alle locaties op de wereld door daartoe bevoegde artsen kunnen worden geraadpleegd. Echter, er zal eerst goede wetgeving moeten komen wie wat juist wel en niet mag en aan extreme veiligheid mag niet worden ingeboet.