Terug naar overzicht
± min

Whiplash slachtoffers ontvangen extra steun van Jurilex Letselschade

Zoals steeds vaker het geval lijkt te zijn, gaan verzekeraars bij verkeersongevallen, waarbij een slachtoffer een whiplash-letsel heeft opgelopen, zich meer focussen op de 'medische voorgeschiedenis' van de slachtoffers. Sommige verzekeraars gaan hier erg ver in. Zelfs sociale omstandigheden worden niet geschuwd er zonder blikken of blozen bij te halen. Ongenuanceerd wordt aangegeven dat klachten die er voorheen op geen enkele wijze waren, te maken hebben met een mogelijk onverwerkt rouwproces van een aantal jaren er voor of een niet verwerkte scheiding van een korte periode voor het gebeurde.

Maar al te vaak wordt door verzekeraars geroepen om dat de medische voorgeschiedenis op tafel moet komen. Jurilex Letselschade heeft daar in een aantal zaken die zij heeft overgenomen, een stok voor gestoken. Jurilex vindt dat verzekeraars te pas en te onpas maar informatie willen opvragen in de hoop zo ongenuanceerd te gaan graven in een medisch dossier van een slachtoffer. Vrijwel elk mens heeft een moment meegemaakt in zijn leven dat iets 'wat minder gaat'. Dat kan zijn door een scheiding of het overlijden van een dierbare et cetera, maar dat betekent niet automatisch dat hieraan consequenties voor de schaderegeling gekoppeld mogen worden. Jurilex stelt dat derhalve met gerichte vragen inzicht mag komen in een medisch verleden, zolang de vraagstelling betrekking heeft op relevante verbanden met het ongevalletsel.

Jurilex geeft zelf aan dat gelukkig veel belangenbehartigers hier ook rekening mee houden, maar toch nog regelmatig zaken moet overnemen waar het kwaad al geschied is. Het probleem hierbij is dan weer dat als een verzekeraar zich eenmaal heeft ingegraven in een standpunt, zij deze positie vrijwel niet meer wil verlaten en dan een Deelgeschillen-procedure een noodzakelijke stap moet zijn. Wat aldus Jurilex opvallend is, is dat maar vrij weinig belangenbehartigers ook de stap naar een Deelgeschil durven te zetten.

Dat Jurilex procedures niet uit de weg gaat is een groot aantal verzekeraars wel bekend, maar de stap daar naar toe moet ook snel gemaakt kunnen worden, aldus Jurilex Letselschade. Hierdoor wordt je slagvaardig en voorkom je dat een dossier kan verzanden. Hulp in optima forma waarbij het slachtoffer centraal staat!

Mocht u, naar uw mening, te lang aan het lijntje gehouden worden door een verzekeraar of het idee hebben dat uw belangenbehartiger niet uw belangen optimaal behartigt, leg uw zaak dan geheel vrijblijvend voor aan de whiplash specialisten van Jurilex. Dat kunt u doen via ons bovenstaand informatienummer dat u gwoon tegen lokaal tarief kunt draaien zonder extra kosten!