Terug naar overzicht
± min

Whiplash Speeches

Weblog - Is er leven na de Whiplash - 16-04-2009

Lezing Dr. W. Clay
Deze lezing werd gehouden door Dr. W.Clay op ons congres van 10 oktober 1990 te Utrecht.

Geachte toehoorders,

Onze voorouders registeerden al in de 18e eeuw ziekten en doodsoorzaken. Zij onderscheidden in die tijd zo'n 30-tal zieken. Het medische vak was toen nog onoverzichtelijk. Er was zelfs nog geen behoefte aan medische specialisten. Eén van de rubrieken op de vroegere ziekte-classificatielijst was "koortsenden ziekten". Die rubriek komt op de hedendaagse ziekte -classificatielijst niet meer voor. De term "koortsenden ziekten" is een verzamelbegrip gebleken van een groot aantal diagnoses, die in het medische vak van vandaag elk afzonderlijk nauwkeurig worden omschreven.

De term "Whiplash" kan worden vergeleken met die term "koortsende ziekten". Het is een verzamelbegrip. Deze onduidelijkheid over de term "Whiplash" leidt tot veel narigheid. In deze voordracht zal ik proberen een aantal misverstanden over Whiplash uit de weg te ruimen.