Terug naar overzicht
± min

Whiplash tijdens werktijd.

16 december 2009 - WHIPLASH ;
In werktijd, onderweg naar een zakelijke bespreking, krijgt een werknemer als bestuurder van zijn auto, een ongeval en loopt daarbij een whiplash op. Tengevolge van dit whiplashtrauma lijdt de werknemer schade. Ten tijde van de aanrijding droeg de bestuurder geen gordel. Er is een aansprakelijke partij (de verzekeraar van de auto van tegenpartij). Echter deze verzekeraar past een korting toe op de schadevergoeding van 25% omdat het slachtoffer geen gordel droeg.

In een procedure voor de Rechtbank, en later in hoger beroep bij het Hof, wordt de standpuntinname van de verzekeraar juist geacht. De Rechters menen unaniem dat 25% van de schade voor rekening van het slachtoffer dient te blijven nu hij de gordel niet droeg.

Recent wees de De Hoge Raad in deze zaak arrest. Daaruit bleek dat de Hoge Raad er heel anders over dacht. Zij volgt het oordeel van de lagere rechters niet. De Hoge Raad stelt dat de werkgever van het slachtoffer dient te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers. Indien die behoorlijke verzekering niet is afgesloten is de werkgever (ook) aansprakelijk en dient de werkgever de 25% schade voor zijn rekening te nemen zodat het slachtoffer volledig schadeloos gesteld wordt. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het Hof. Zij heeft de taak om te onderzoeken of er al dan niet sprake was van een behoorlijke verzekering.