Terug naar overzicht
± min

WIA kent nog steeds hiaten!

Dit jaar bestaat de arbeidsongeschiktheidregeling van de overheid de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 5 jaar. Tijdens deze periode is duidelijk naar voren gekomen dat er een hiaat zit in de regeling bij het uitkeren van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onlangs is er evaluatie geweest waaronder naar de instroomcijfers is gekeken. Ongeveer 45% van alle arbeidsongeschikten wordt  minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. En juist deze groep heeft geen recht op WIA uitkering.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Waar heeft deze groep nu wel recht op. In 2004 is het sociaal akkoord bereikt voor de WIA. In dit akkoord werden voor deze werknemers met lichte arbeidsbeperkingen (35% of minder arbeidsongeschikt) afgesproken dat binnen de arbeidsorganisatie een maatwerkoplossing geboden moet worden. Dit houdt in dat de 35-minner zoveel mogelijk in dienst blijft bij zijn werkgever.

Extra kosten voor de 35-minner

Jaarlijks komen er ongeveer 10.000 aan 35-minners bij. Uit de eerder genoemde WIA evaluatie blijkt dat niet al deze 35-minners aan het werk blijven. Ongeveer 65% van de werknemers die vanuit een vast dienstverband minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, heeft nog werk of nieuw werk. Om deze groep aan het werk te houden zijn vaak extra kosten verbonden voor de werkgever. Zeker als er voor de 35-minner in de arbeidsvoorwaarden een inkomensaanvulling door de werkgever is geregeld.

Verzekeringsoplossing

Voor dit financieel risico van de 35-minner kan een werkgever zich verzekeren door een WIA basisverzekering. Deze verzekering komt tot uitkering zodra een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De werkgever kan de uitkering gebruiken voor werkplekaanpassingen, scholingen of de al eerder genoemde financiële aanvulling voor de werknemer. Deze verzekering is dus zowel voor de werkgever en werknemer zeer belangrijk. De werkgever krijgt een tegemoetkoming in de kosten waardoor de werknemer een betere integratie in het bedrijf krijgt. Dus waar de WIA het laat liggen, lossen werkgever en werknemer het samen op door de WIA basisverzekering.