Terug naar overzicht
± min

Winterse weetjes compleet!

Op de site Letselschade.nl zijn al meer cijfers gepubliceerd van de onderzoeken die gedaan zijn naar toename/afname van het aantal ongevallen en de kosten door het winterse weer de afgelopen wintermaanden. Nu lijken de cijfers geheel compleet.

In de sneeuwperioden tijdens de laatste winter, van 28 november tot en met 3 I december 2010, zijn 18.000 mensen op een Spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld nadat zij lopend of met fiets en bromfiets waren uitgegleden. Van deze slachtoffers is 14% in het ziekenhuis opgenomen. Het winterse weer had onder (brom)fietsers en voetganger echter geen dodelijke slachtoffers tot gevolg, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. De gezamenlijke directe medische kosten van de behandelingen van slachtoffers bedragen naar schatting 50 miljoen euro. De kosten van arbeidsverzuim zijn geraamd op 36 miljoen euro. De meeste letselgevallen ontstonden doordat mensen lopend zijn uitgegleden (86%) en één op de zes slachtoffers (2.600) is met de fiets of bromfiets onderuit gegaan.

Van de ongevallen vond 70% plaats op de openbare weg, waarvan het merendeel op stoep en trottoir. Van 14% van de slachtoffers is bekend dat zij zijn uitgegleden rond het eigen huis of in de tuin. Bijna de helft van de slachtoffers was 55 jaar of ouder en één op de acht (12%) ouder dan 75 jaar. Van alle slachtoffers heeft meer dan 60% een fractuur opgelopen, waarvan een kwart aan de pols.