Terug naar overzicht
± min

Zeeuwen krijgen eigen pijncentrum

9 oktober 2006.

TERNEUZEN ? Binnen de stichting Revalidatie-Geneeskunde Zeeland wordt de mogelijkheid onderzocht van een nieuw, centraal gelegen therapeutisch pijncentrum. In het centrum zouden groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden.

?Het is een belangrijke ontwikkeling waar we mee bezig zijn. Het zou net aan de andere kant van de Westerscheldetunnel moeten komen en Zeeland-breed gericht moeten zijn", vertelt revalidatiearts Armand Hagedoorn van RGZ De Wielingen in Terneuzen. ?Het gaat om één centrum, waar groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden die gericht zijn op pijn in verschillende vormen.

De gedachte is op dit moment, dat je er groepen kunt doen van mensen met fibromyalgie (spierreuma), met chronisch onbehandelbare pijn en met het post-whiplash syndroom."

De opzet van een dergelijk centrum moet nog verder ontwikkeld worden, maar het zou gaan fungeren buiten de bestaande Zeeuwse revalidatiecentra in Goes en Terneuzen om. ?Het wordt aangestuurd door unit-manager Leonoor Voogt en ik, in grote lijnen volgens hetzelfde stramien, waarop nu binnen RGZ groepsbehandelingen worden aangeboden. Wat mij betreft zou het een hele gewenste ontwikkeling zijn, die aan een hele grote behoefte zal voldoen," aldus Hagedoorn.

Het nieuwe centra zal te zijner tijd de bestaande revalidatiecentra voor een stuk ontlasten. Die hebben momenteel een wachttijd van verscheidene weken.