Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Grote kans op discriminatie bij vaststellen van letselschade bij vrouwen met whiplash

Recentelijk is door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een inventarisatie gedaan in hoeverre er sprake kan zijn van discriminatie bij het vaststellen van letselschade bij mensen van het vrouwelijk geslacht. In verhouding hebben vrouwen vaker te maken met whiplash klachten dan mannen. Dat betekent dat juist in dit opzicht ook vrouwen met een whiplash, zeker in situaties waarbij de klachten van de whiplash een persisterend karakter kennen, een grotere kans hebben door een aansprakelijke partij/verzekeraar, gediscrimineerd te worden.

Lees meer

Hoe zit het NU met de schadevergoeding bij Whiplash?

Het is van algemene bekendheid dat inzittende in een auto bij vrij veel zogenaamde kop-staart-botsingen, nekklachten kunnen oplopen. Als aan een aantal specifieke cirteria wordt voldaan noemen specialisten deze klachten whiplash. Vanzelfsprekend hoeft een whiplash niet alleen door de zogenaamde kop-staart-botsing te ontstaan. Er zijn meerdere ongevalmechanismen bekend die voor een slingerende beweging van het hoofd op de romp kunnen zorgen, welke identieke klachten geven.

Lees meer

Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bij de vaststelling van de omvang van smartengeld is het raadzaam een onderscheid te maken naar de wijze van vaststellen, de voor de vaststelling relevante factoren en de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Lees meer