Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Reïntegratie bij whiplash verloopt uiterst moeizaam anno 2013!

Steeds vaker blijkt dat whiplash slachtoffers moeilijker te reïntegreren zijn. Ook in tijden met een zogenaamde hoogconjunctuur, was het vaak lastig mensen terug te brengen in een arbeidsmarkt, heden ten dage is dat alleen maar nog moeilijker geworden.

Lees meer

Ik heb nekklachten of een whiplash! En nu?

Met enige regelmaat melden whiplash slachtoffers zich bij onze LetselHelpdesk met de vraag wat zij nu moeten ondernemen. Zij zijn slachtoffer geworden van een verkeersongeval of bedrijfsongeval en hebben (whiplash) letsel opgelopen. Men weet vaak niet wat dan de routing is die zij zouden moeten volgen. Wij proberen hieronder kort een opzet te geven van de te bewandelen wegen.

Lees meer

No Cure No Pay overeenkomst in whiplash zaak is niet kwalijk gevonden door Rechtbank Den Haag

Een SM-meesteres, die als gevolg van een ongeval een whiplash letsel heeft opgelopen, en haar advocaat John Beer verliezen wederom een procedure.

Lees meer

Hoe zit het NU met de schadevergoeding bij Whiplash?

Het is van algemene bekendheid dat inzittende in een auto bij vrij veel zogenaamde kop-staart-botsingen, nekklachten kunnen oplopen. Als aan een aantal specifieke cirteria wordt voldaan noemen specialisten deze klachten whiplash. Vanzelfsprekend hoeft een whiplash niet alleen door de zogenaamde kop-staart-botsing te ontstaan. Er zijn meerdere ongevalmechanismen bekend die voor een slingerende beweging van het hoofd op de romp kunnen zorgen, welke identieke klachten geven.

Lees meer

Huidige cijfermatige ontwikkelingen in de letselbranche

Prognose CPB 2011-2015
Opdrachtgevers vragen regelmatig om ten behoeve van kortlopende berekeningen een andere rekenrente te hanteren dan de geijkte rekenrente van 3%. In deze economisch verwarrende tijden is het echter niet eenvoudig een voorspelling te geven van de ontwikkeling van de rekenrente. Wat zal op een termijn van 5 jaar met het rendement gebeuren? En zal de inflatie verder stijgen of is er sprake van stabilisatie? Het Centraal Planbureau, verantwoordelijk voor het doorrekenen van plannen van de overheid, stelt al jarenlang prognoses op van ontwikkelingen op middellange termijn. Tot en met 2015 hanteert men momenteel een rendement van 4,5% en een inflatie van 2,0%. Dit levert dan een rekenrente op van 2,5%. In hoeverre de geprognosticeerde inflatiecijfers gerealiseerd zullen worden is een vraag, want het CBS registreert momenteel een inflatie van 2,7%. In de toekomst kijken blijft dus moeilijk. (bron: CPB)

Lees meer