Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Whiplash slachtoffers verliezen WMO voorziening; let goed op bij onderhandeling met aansprakelijke verzekeraars!

Op 19 juni j.l. heeft de Centrale Raad van Beroep een opmerkelijke uitspraak gedaan die ingrijpende gevolgen kan hebben voor personen die als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval met whiplash of medische fout ziek en/of arbeidsongeschikt zijn geworden.

Lees meer

Nieuwe Ziektewet (Wet Modernisering Ziektewet) positief voor whiplash slachtoffers vanaf 01.01.2014!

Per 1 januari 2014 gaat een nieuwe Zietewet gelden, welke er voor zorgt dat uitkeringen uit hoofde van deze wet ten behoeve van werknemers, die na een tijdelijk arbeidscontract, ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan, op het bord van de dan ex-werkgever komt te liggen.

Lees meer

Aanpassing Ziektewet (nog) niet akkoord in Eerste Kamer

Een modernisering van de Ziektewet staat op het punt te gebeuren, maar een meerderheid in de Eerste Kamer gaat vooralsnog niet akkoord. Vlak voordat de heren en dames politici van hun zomervakantie gingen genieten is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees meer

Rechtbank Alkmaar stelt keuringssysteem whiplash van UWV weer ter discussie.

Op 26 januari jongstleden heeft de rechtbank te Alkmaar in een arbeidsongeschiktheids-kwestie in het kader van de WIA, het hulpmiddel CBBS dat het UWV gebruikt om de hoogte en het recht van de uitkering te bepalen, gedeeltelijk buiten wettelijk verklaard.

Lees meer

Verscherping van de ZW (Ziektewet) in 2013

Momenteel heeft het Kabinet voorgenomen mensen die ziek zijn sneller aan het werk te krijgen door het toepassen van een aantal maatregelen. Het gaat hierbij om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn. De ministerraad is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel hiertoe dat nu bij de Raad van State ligt ter advies.

Lees meer