Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

London Verzekeringen krijgt wederom deksel op de neus in letselschade / whiplash zaak!

Dat London Verzekeringen een van de meest gehate verzekeraars is voor whiplash slachtoffers, wordt door zeer veel letselschade experts en whiplash slachtoffers onderschreven! Ook nu weer gebruikt zij haar geldelijke macht tegenover een whiplash slachtoffer en heeft wederom de deksel op haar neus gekregen; nu van het Gerechtshof Den Bosch.

Lees meer

Letselschade vergoeding valt in boedel na echtscheiding ?!

Het zal je maar gebeuren. Ben je letselschade slachtoffer geworden van een ernstig ongeval en heb je levenslange klachten en beperkingen, wordt uiteindelijk jouw schade betaald, gaat de scheidende partner er met een deel van de letselschade vergoeding van door...

Lees meer

Arrest Hof Amsterdam: whiplash ongevalsgevolg, looptijd beperkt tot één jaar vanwege pre-existente factoren

Whiplash, ongeval 2006. Benadeelde (kapper en beheerder gokkasten) stelt volledig te zijn uit gevallen als gevolg van het letsel. Het hof concludeert dat de aanvankelijk psychische decompensatie na het whiplash ongeval ongevalsgevolg is. Dit betekent echter niet dat de nog bestaande whiplash klachten eveneens ongevalsgevollg zijn.

Lees meer

Whiplash klachten wèl aangenomen door rechtbank! Verzekeraar moet betalen. Beperkingen vaststellen door verzekeringsgeneeskundige.

Op 25 oktober jongstleden heeft de rechtbank te Zutphen een wederom vernietigend oordeel geveld in een deelgeschilprocedure welke betrekking had op een whiplash slachtoffer. De verzekeraar Allsecur (onderdeel van Allianz Verzekeringen) vond dat de whiplash klachten ingebeeld waren en dat er geen causale relatie meer bestond tussen de geuite whiplash klachten en het ongeval. Allianz ligt als verzekeraar vaker dwars, daar waar het gaat om acceptatie en erkenning van klachten van whiplash slachtoffers.

Lees meer

Vergoeding smartengeld / affectieschade in Nederland & Europa

Ondanks dat het in Nederland al decennia onderwerp van discussie is, kent de Nederlandse wetgeving aan nabestaanden en naasten van slachtoffers (de zogenaamde ‘secondary victims’) geen recht toe op vergoeding van de door hen geleden affectieschade. Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de Nederlandse politiek zich in de discussie steeds opnieuw buigt over de vragen of in Nederland voldoende draagvlak bestaat voor de vergoeding van affectieschade en of de vergoeding van affectieschade in Nederland wenselijk is.

Lees meer