Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Ik heb nekklachten of een whiplash! En nu?

Met enige regelmaat melden whiplash slachtoffers zich bij onze LetselHelpdesk met de vraag wat zij nu moeten ondernemen. Zij zijn slachtoffer geworden van een verkeersongeval of bedrijfsongeval en hebben (whiplash) letsel opgelopen. Men weet vaak niet wat dan de routing is die zij zouden moeten volgen. Wij proberen hieronder kort een opzet te geven van de te bewandelen wegen.

Lees meer

Beste behandeling van nekklachten of whiplash !

Nekpijn of whiplash is vandaag de dag één van de belangrijkste chronische pijnklachten waarmee volwassenen worden geconfronteerd. De laatste tijd wordt nekpijn zelfs bij kinderen meer en meer vastgesteld. Wat veroorzaakt nu deze chronische nekpijn eigenlijk? Is dit de zoveelste ouderdomskwaal, of is er meer aan de hand? En hoe kunnen we deze chronische aandoening nu het best behandelen?

Lees meer

Slaapproblemen

Slaapproblemen als slapeloosheid komen vrij vaak voor in combinatie met whiplashletsel. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Lees meer

Conclusies neuroloog in deskundigenbericht onvoldoende begrijpelijk; verzoek om nadere uitleg

2 november 2009 - Whiplash, deskundigenbericht. Neuroloog heeft in deskundigenbericht de door hem beschreven klachten geduid als ongevalsgevolg en voorts geconcludeerd dat er geen sprake (meer) is van beperkingen. De rechtbank overweegt dat een medisch expertiserapport ertoe strekt informatie te verschaffen ten behoeve van de juridische beoordeling. Daartoe moet het rapport voor niet-medisch geschoolden voldoende begrijpelijk zijn, ook ten aanzien van de logische stappen die tussen bevindingen en conclusies worden gemaakt. Waarom de onderhavige conclusies worden getrokken op basis van het beschreven klachtenbeeld, waarbij geen vraagtekens zijn geplaatst, behoeft naar het oordeel van de rechtbank een nadere toelichting . De rechtbank ziet vooralsnog geen aanleiding voor het oordeel dat er sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het rapport op grond waarvan het rapport buiten beschouwing moet worden gelaten; de rechtbank acht het wel aangewezen dat de deskundige zich nader uitlaat. Volgt aanvullende vraagstelling.

Lees meer

Wat zijn de klachten?

Bij de meeste mensen met een whiplash ontstaan binnen 24 uur na het ongeval klachten als:

- pijn in de nek en/of schouders
- hoofdpijn
- tintelingen in armen en/of handen
- duizelingen
- evenwichtsproblemen
- concentratiestoornissen
- problemen met het vinden van de juiste woorden
- misselijkheid
- braken
- slecht zien
- gevoelig voor licht
- niet tegen veel drukte kunnen
- energieverlies
- vermoeidheid
- tintelingen in armen en benen,
- stoornissen in de menstruatie
- verminderde geslachtsdrift

Lees meer