Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Jurilex Letselschade boekt wederom zege voor Rechtbank Leeuwarden tegen Unigarant in whiplash zaak.

In een whiplash zaak is door de whiplash advocaat waar Jurilex mee werkt, mr. A.P. Hovinga, discussie gevoerd met Unigarant. De vraag ging er over welke arts de primaire expertise zou verrichten ter bepaling van de toekomstschade van dit whiplash / letselschade slachtoffer. Unigarant wenste een neuroloog maar mr. Hovinga stelde een verzekeringsgeneeskundige voor. Tot ons genoegen heeft mr. Hovinga de rechter er van weten te overtuigen dat een compromis gevonden moest worden; er worden nu twee artsen benoemd, een neuroloog en een verzekeringsgeneeskundige, die samen c.q. beiden een rapport moeten maken. Een dergelijke beslissing is vooralsnog niet eerder gewezen.

Lees meer

Rechtsbijstandsverzekeraars lijden gevoelige nederlaag. Ook voor whiplash letsel kan een verzekerde een gespecialiseerd kantoor inschakelen!

Gisteren hebben de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars een heel gevoelige nederlaag geleden. Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren een arrest gewezen waarvan het bestuur bij vele rechtsbijstandsverzekeraars momenteel wakker ligt. Bij SRK Rechtsbijstand werd zelfs al het personeel bij elkaar geroepen voor spoedoverleg.

Lees meer

Whiplash letsel!? Je zult het maar hebben in deze tijd...!

Je hoeft geen nieuwsrubriek te bekijken op internet of een krant open te slaan, of er staan wel weer berichten in hoe zorgelijk het gesteld is met onze economie op dit moment. Het aantal banen loopt terug en in het verlengde hiervan neemt de werkloosheid ook toe. Gelukkig lijkt daar momenteel een kleine kentering in te bespeuren.

Lees meer

Hoe ver mag een verzekeraar gaan bij het verzamelen van informatie over een whiplash slachtoffer?

Het is inmiddels al lang geen uitzondering meer dat aansprakelijkheidsverzekeraars onderzoek doen naar slachtoffers van whiplash aan wie zij een uitkering moeten doen. Verzekeraars doen dat in beginsel via internet, in het kader van een gericht fraudeonderzoek, maar ook in het kader van beoordeling of behandeling van een whiplash claim. Steeds vaker zien we dat ook gedurende de looptijd van een whiplash zaak verzekeraars het middel 'internet' gebruiken om een whiplash slachtoffer in de gaten te houden.

Lees meer

Whiplash is echt de vertragende factor? Is het niet de slager die zijn eigen vlees keurt?

Verzekeraars wikkelen bijna 92 procent van alle verkeersletselzaken binnen de streeftermijn van twee jaar af, aldus het Verbond van Verzekeraars. Bij de vorige meting in 2010 was dat nog 90 procent. Dat blijkt uit een diepteanalyse die Eiffel vorig jaar deed naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Lees meer