Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bij de vaststelling van de omvang van smartengeld is het raadzaam een onderscheid te maken naar de wijze van vaststellen, de voor de vaststelling relevante factoren en de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Lees meer

Politieagent ontvangt persoonlijk smartengeld

Woensdag 9 augustus 2011, is te Zutphen bepaald dat een 19 jarige door het lint gegane jongeman uit het plaatsje Aalten een politieagent persoonlijk een smartengeldvergoeding zal moeten betalen van € 500,00. Dit bedrag komt boven op de door hem te betalen boete. Dit bedrag is toegewezen nadat deze jongeman een politieagent te lijf is gegaan en tevens had bedreigd.

Lees meer

Salomons oordeel bij 2x Whiplash

14 maart 2010 - Bij een ongeval liep een slachtoffer een whiplash op waardoor letselschade ontstond. Aansprakelijkheid werd door de verzekeraar van de wettelijk aansprakelijke partij erkend. Nog voordat de schade volledig in kaart was gebracht en er een medisch eindstadium was bereikt, overkomt het slachtoffer nog een tweede ongeval waardoor hetzelfde letsel ontstond. Tussen beide ongevallen zit maar liefst twee jaar. Aansprakelijkheid van de tegenpartij ook van het tweede ongeval staat direct vast. Vervolgens is het niet duidelijk of de klachten die bij het slachtoffer resteren moeten worden toegeschreven aan het eerste ongeval of aan het tweede ongeval en beide verzekeraars blijven naar elkaar wijzen.

Lees meer

Whiplash tijdens werktijd.

16 december 2009 - WHIPLASH ;
In werktijd, onderweg naar een zakelijke bespreking, krijgt een werknemer als bestuurder van zijn auto, een ongeval en loopt daarbij een whiplash op. Tengevolge van dit whiplashtrauma lijdt de werknemer schade. Ten tijde van de aanrijding droeg de bestuurder geen gordel. Er is een aansprakelijke partij (de verzekeraar van de auto van tegenpartij). Echter deze verzekeraar past een korting toe op de schadevergoeding van 25% omdat het slachtoffer geen gordel droeg.

Lees meer

Vordering afgifte huisartsendossier afgewezen.

13 november 2009 - Tengevolge van een ongeval liep benadeelde een ernstig post-whiplashsyndroom op. De verzekeraar van tegenpartij, Allianz Nederland Schadeverzekering NV erkende namens haar verzekerde de aansprakelijkheid.

Lees meer