Veel gemeenten voeren strenge bezuinigingen door op WMO

Er bereikten ons via diverse bronnen al berichten dat vele gemeenten in Nederland ieder afzonderlijk een strenger en daarmee kostenbesparender WMO beleid gaan doorvoeren met ingang van 2012. Veel whiplashpatiënten die vrij vaak afhankelijk zijn van de WMO voor huishoudelijk hulp of een klusjesman, lijken daar niet veel beter van te worden.

Lees meer

Actueel overzicht van alle sociale verzekeringswetten voor whiplashslachtoffers!

Helaas krijgen veel whiplash slachtoffers te maken met voor hen geldende sociale verzekeringswetten. Om u en hen behulpzaam te zijn om door het woud van regels het spreekwoordelijke bos te kunnen zien, geven wij u hieronder een overzicht van de meest belangrijke regelgeving. Laat u bij resterende vragen helpen door deskundige letselschadespecialisten of bel ons voor gratis advies op 0800 - 0112 (gewoon lokaal tarief!).

Lees meer

WIA kent nog steeds hiaten!

Dit jaar bestaat de arbeidsongeschiktheidregeling van de overheid de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 5 jaar. Tijdens deze periode is duidelijk naar voren gekomen dat er een hiaat zit in de regeling bij het uitkeren van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onlangs is er evaluatie geweest waaronder naar de instroomcijfers is gekeken. Ongeveer 45% van alle arbeidsongeschikten wordt  minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. En juist deze groep heeft geen recht op WIA uitkering.

Lees meer

Ophoging minimumloon met 0,76% per 1 juli 2011

Eindelijk is het dan zover. Er is duidelijkheid over de ophoging van het minimumloon en de sociale uitkeringen.  Per 1 juli aanstaande wordt het minimumloon en de sociale uitkeringen met 0,76% verhoogd. De verhoging van het minimumloon is bekend gemaakt in de Staatscourant van 18 mei 2011. Daarin staat dat het afgeronde (bruto) minimumloon per 1 juli aanstaande met 0,76% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli 2011 eveneens met dat percentage omhoog gaan.

Lees meer

De arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV

Kennisring - 21-04-2009.

De arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV
Het UWV stelt met een keuring vast of u (nog) recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze keuring voor de WIA, WAO, Waz of Wajong is iets waar veel mensen tegenop zien. Hij staat bekend als streng. Maar u wilt natuurlijk wel dat uw klachten serieus genomen worden. Bereid u daarom goed voor. Enkele tips:

Lees meer